Norge Titan nb_NO

Norge Titan

I KRONOS har vi fokus på å bygge en kultur basert på gjensidig respekt og forståelse for mangfold. Vi er opptatt av å skape og beholde en arbeidsplass hvor våre medarbeidere verdsettes for deres ferdigheter, erfaring og individuelle perspektiver. Vår globale strategi tilsier en medarbeiderkultur med fokus på opplæring, utvikling, ledelse og resultatorientert planlegging. Som organisasjon, forstår vi at nå er tiden inne til å identifisere, lære opp og dyrke fremtidens ledere i KRONOS. 

Se våre muligheter i Norge under 

Overvåk jobber i denne kategorien

Helt siden KRONOS utviklet den første kommersielle prosessen for produksjon av titandioksid i 1916, har reisen vår vært drevet av innovasjon. I dag forblir vi tro mot våre prinsipper som et fremoverlent, globalt selskap som leverer den aller beste klorid og sulfat TiO2.